bierne prawo wyborcze


bierne prawo wyborcze
bierne prawo wyborcze {{/stl_13}}{{stl_7}}'prawna możliwość bycia wybranym do czegoś, reprezentowania grupy wyborców' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • prawo — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. prawowie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} całość obowiązujących, ustalonych przepisami norm i reguł porządkujących życie w społeczeństwie, określających to, co dozwolone, a… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • prawo — I n III, Ms. prawowie; lm D. praw 1. zwykle blm «ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą;… …   Słownik języka polskiego

  • wyborczy — «dotyczący wyborów, wyborców» Lokal wyborczy. Urna wyborcza. Komisja wyborcza. Lista wyborcza. Kampania wyborcza. Zebranie wyborcze. ∆ Prawo wyborcze «prawo, które określa osoby uprawnione do wybierania i korzystające z prawa wybieralności, a… …   Słownik języka polskiego

  • bierny — biernyni, biernyniejszy 1. «nie wykazujący inicjatywy, obojętny, nie zaangażowany» Mieć bierną naturę. Zajmować bierną postawę wobec życia. Być biernym narzędziem w czyichś rękach. ∆ Bierny opór «opór polegający na odmowie działania, współpracy,… …   Słownik języka polskiego

  • akcja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. akcjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} działanie, zwłaszcza zorganizowane, zmierzające do osiągnięcia jakiegoś celu; postępowanie, posunięcie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Akcja… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyborczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} związany z wyborami lub wyborcami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Komisja wyborcza. Lokal wyborczy. Kampania wyborcza. Okręg wyborczy. Ordynacja wyborcza.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl 18}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień